top of page

תביעת נזיקין תפיסת רכב - 05.11.19

 

התערבות בשיקול דעת אסיפת הנושים - 5.9.19

שיתוף פוסט בפייסבוק - לשון הרע - 25.8.19

מחיקת משכנתא המהווה שדרוג מעמד נושה רגיל לנושה מובטח - 15.8.19

מהו שטח הדירה? - 26.5.14 "ניוז 1"         

https://www.news1.co.il/Archive/003-D-92766-00.html?t=201326&t=201326

תוקפה של עסקה עם חולה נפש - 12.3.14 "ניוז 1"  

https://www.news1.co.il/Archive/0024-D-90914-00.html

זיכרון דברים בעסקת מקרקעין - 18.2.14 "ניוז 1" 

https://www.news1.co.il/Archive/003-D-90347-00.html?t=173300

ניהול מו"מ בעסקת מקרקעין - 13.1.14 "ניוז 1"

https://www.news1.co.il/Archive/003-D-89471-00.html?t=113425

חובת הדיווח גם אם העסקה פטורה ממס - 29.8.13 "ניוז 1" 

https://www.news1.co.il/Archive/003-D-86267-00.html

גודל החניה כן קובע - 12.6.13 "ניוז 1"

https://www.news1.co.il/Archive/003-D-84419-00.html?t=150310

פינוי בינוי - ההתנגדות עלתה ביוקר - 3.4.13 "ניוז 1"  

https://www.news1.co.il/Archive/003-D-82569-00.html

חנייה ברכוש המשותף - 14.3.13  "ניוז 1" 

https://www.news1.co.il/Archive/003-D-82078-00.html

הבטחות יש לקיים - 16.12.10 "ביזפורטל" 

המועד הקובע לשיוך דירות בקיבוצים מופרטים - 22.11.10 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000602503

עסקאות נוגדות במקרקעין-אין תחולה לאשם התורם- 16.12.09 "גלובס נדל"ן"

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000523098

עבר פלילי? לא רלבנטי לוועדת הקבלה במושב - 29.10.09 "גלובס"

נחלה בלתי מאוישת לא תזכה בפיצוי - 11.10.09 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000503793

עסקה למראית עין - בטלה - 5.11.06 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000148501

עסקאות בנכס ללא היתר: ייזהר המוכר - 9.10.05 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000017174

חוכר וותיק פטור מדמי היתר - 28.8.05 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000005539

הזכות לפיצוי גוברת על התיישנות - 21.8.05 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000003273

נטל ההוכחה בהריסה ללא הרשעה - 10.7.05 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=931700

הרישום גובר על חזקת שנים - 19.6.05 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=924619

ועדת קליטה ותקנת הציבור - 1.5.05 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=909140

בר רשות רשאי לרכוש קרקע ללא מכרז - 10.4.05 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=902757

מסירת העיבוד גרמה לאיבוד זכויות בקרקע - 20.2.05 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=885862

בר רשות עדיין אינו חייב בהיטל השבחה - 23.1.05 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=876040

שיוך הנכסים בקיבוצים:היום הקובע - 2.1.05 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=869550

חוק ההתנתקות: העתקה עדיפה מפירוק - 12.12.04 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=862856

סיווג הקיבוצים - מוטב מושב - 22.11.04 גלובס נדל"ן 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=855980 

מכירת נחלה ניתן לנכות מלוא דמי ההסכמה - 31.10.04 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=849154

הפרת תנאי יסוד ביטלה החכירה - 10.8.04 "גלובס נדל"ן" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=842588

החלטה 755: שימוש חורג אינו מהווה- הפרה יסודית - 3.10.4 "גלובס נדל"ן"  

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=841218

הקיבוץ המתחדש בדרך ליישוב קהילתי - 2.8.04 "גלובס נדל"ן"  

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=819721

כאשר עסקינן במדיניות קרקעית אנכרוניסטית - 23.5.04 "גלובס נדל"ן"  

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=798375

כרסום נוסף במעמדו של החוזה המשולש - 28.3.04 "גלובס נדל"ן"   

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=783747

הקיבוץ המתחדש - נובמבר 2004 "ירחון מקרקעין ג/6    

 http://files.webydo.com/123418/p0030.pdf

The Renewing Kibbutz -2004 "Journal of Rural Cooperation"

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/agri_economics/files/jrc32.1-abs-manor.pdf

במכירת נחלה בר רשות פטור מהיטל השבחה - 28.12.03 "גלובס נדל"ן" 

זהות הועדים ביישובים שיתופיים - 14.12.03 "גלובס נדל"ן"   

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=750707

נטישת נחלה: הקניין מול האגודה - 21.9.03 "גלובס נדל"ן"  

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=725765

פרשת גליל ים - מהו היום הקובע? - 9/03 עיתון הקיבוץ

הוצאת חבר מקיבוץ: השאלה הקניינית - 24.8.03 "גלובס נדל"ן"     

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=717453

משק החלב מועדון סגור - 4.9.03 "גלובס"

bottom of page