top of page

שרותי נוטריון

נוטריון הוא עורך דין בעל וותק של למעלה מ-10 שנים , אשר אושר לשמש כנוטריון בישראל על ידי ועדת הרישיונות במשרד המשפטים, לאחר שעמד בכל הקריטריונים עפ"י חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 (להלן: "החוק").

נוטריון בישראל מוסמך להעניק מגוון של שירותים, כפי שהוגדר בסעיף 7 לחוק, בין היתר, אימות חתימה על מסמך, אישור נכונות העתק מסמך, אישור נכונות תרגום של מסמך, אישור תצהיר ואימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין.

אישור נוטריוני נחשב מסמך ציבורי בעל תוקף משפטי רב ואף נהנה ממעמד בינלאומי עפ"י אמנת האג משנת 1961.

 

משרדנו מעניק שרותי נוטריון במגוון נושאים, כדלקמן:

 

יפויי כח נוטריוניים- יפויי כח בלתי חוזרים בעסקאות מקרקעין, כגון בעת רכישת/מכירת דירה או יפוי כח בלתי חוזר לבנק למשכנתאות וכן יפויי כח כלליים.

 

אישור העתק מסמך-אישור העתקי מסמכים ציבוריים הנדרשים על ידי הרשויות או גופים אחרים כגון תעודת לידה, צו ירושה וצו קיום צוואה, תעודת התאגדות של חברה וכו'.

 

תרגום נוטריוני- תרגום של מסמכים משפטיים או תעודות רשמיות לשפה זרה, לדוגמא אישור תרגום של מסמכים רשמיים עבור מדינה אחרת.

 

עריכת צוואות- צוואה הנערכת בפני נוטריון הנה בעלת תוקף כשל צוואה הנערכת בפני רשות.

 

אישור הסכם ממון- זוגות רבים נוהגים לחתום על הסכם ממון לפני הנישואין. יש צורך לחתום על הסכם הממון בפני נוטריון על מנת שלהסכם יהיה תוקף משפטי מחייב.

 

תרגום נוטריוני - רשויות, מדינות זרות, חברות בינלאומיות וגורמים אחרים נוהגים לדרוש אישורים נוטריוניים של תעודות ומסמכים שונים בשפות זרות. לפיכך לא די בתרגום המסמך עצמו לשפה הזרה, אלא נדרש אישור נוטריוני כי התרגום אכן נכון ואמין על מנת שיהיה קביל.

כך לדוגמא, במקרה בו אדם מבקש להוציא דרכון זר או להגר למדינה אחרת, הוא נדרש להמציא תרגום נוטריוני של מסמכים בעברית לשפה זרה. כך גם כאשר אזרח ישראלי מבקש להתקבל ללימודים במוסד אקדמי בחו"ל הוא יתבקש בדרך כלל להמציא תרגומים נוטריוניים של תעודותיו ממוסדות ישראליים.

 

משרדנו מעניק שרותי תרגום נוטריון למסמכים בשפות הבאות:

 

אנגלית, גרמנית, צרפתית

bottom of page